Procesy wydobywcze są energochłonne. Jednym z nich jest elektrolityczne otrzymywanie metali (EW), gdzie wymagane jest podgrzewanie wody lub roztworow elektrolitów w celu optymalizacji procesu, a tym samym uzyskania wysokiej jakości katod. Jednym z głównych źródeł ciepła używanych do ogrzewania jest używanie oleju napędowego. Kilka lat temu oddział Codelco - Gabriela Mistral, (dawniej Minera Gaby) nie był wyjątkiem i stosował ropę do podgrzewania wody procesowej.

Jednak w poszukiwaniu ekologicznych rozwiązań, dbałości o środowisko, tenże Oddziału Codelco, będący koncernem państwowym koncernu i największy na świecie producentem miedzi, podpisał w 2012 roku umowę z Energia Llaima (Chile) i Arcon-Sunmark (Dania). Konsorcjum tych firm miało wybudować i eksploatować instalację solarną, która dostarczy ciepło do ogrzania 80% potrzebnej ilości wody w procesie EW.

Loading map...
Nelson Salazar

Oddział Gabriela Mistral starał się być punktem odniesienia w górnictwie i każdego dnia staramy się to osiągnąć i utrzymywać. Pampa Elvira Solar, największa instalacja solarna termiczna w świecie jest tego dowodem.

Nelson Salazar
Menedżer Instalacji
Codelco

GŁÓWNE DANE INSTALACJI

Powierzchnia kolektorów (efektywna): 43.920m2
Ilość kolektorów: 2.928
Pojemność zbiornika: 4.300m3
Udział w zapotrzebowaniu na ciepło: ok. 80%
Obliczona moc maksymalna: 34MW
Obliczona roczna produkcja: ok. 80.000MWh