OSZCZĘDNOŚCI

Wszystko zaczęło się, gdy 40-letni kocioł olejowy wymagał zastąpienia. Była to dobra okazja do przemyślenia instalacji, i zdecydowania, która instalacja będzie służyć celom ciepłowniczym najskuteczniej w przyszłości. Z pomocą doradców szybko stwierdzono, że zastąpienie części paliw kopalnych energią solarną byłoby zasadne ekonomicznie, jak i dla środowiska. Nawet najgorszy scenariusz nie przewidywał wzrostu cen w okresie 25 lat. Samo w sobie jest to równe bezpieczeństwu i oszczędności kosztów w porównaniu do oczekiwanego wzrostu cen paliw kopalnych, w tym samym okresie czasu.

Arcon-Sunmark został wybrany jako dostawca, po gruntownym procesie zamówień publicznych UE oraz szczegółowej ocenie kompetencji konkurencji. Jest pewne, że kierownictwo Zakładu Ciepłowniczego w Dronninglund nie żałuje tej decyzji.

Loading map...
Johan Frey

Współpraca z Arcon-Sunmark przebiegała bez zakłóceń. Wszystko zostało wykonane zgodnie z budzętem i harmonogramem.

Johan Frey
Kierownik Produkcji
Dronninglund District Heating

GŁÓWNE DANE INSTALACJI

Powierzchnia kolektorów (efektywna): 37.573m2
Ilość kolektorów: 2.982
Pojemność zbiornika: 62.000m3
Udział w zapotrzebowaniu na ciepło: ok. 40%
Obliczona moc maksymalna: 26MW
Obliczona roczna produkcja: 18.000MWh