REKORDOWA INSTALATCJA UKOŃCZONA W REKORDOWYM CZASIE

Solarna instalacja grzewcza jest częścią większej przebudowy systemu CHP w pobliżu Silkeborga. Energia cieplna z układu solarnego zapewni pokrycie zapotrzebowania dla 4 400 gospodarstw domowych i będzie stanowić 20% całkowitego zapotrzebowania w Silkeborgu. Wdrożenie solarnego systemu grzewczego przez Silkeborg Forsyning obniży redukcję emisji CO2 o 15 700 ton rocznie. Instalację zrealizowano w rekordowym czasie. Było to bardzo wymagające przedsięwzięcie ze względu na kooperację logistyczną wielu zespołów montażowych. W najbardziej intensywnym okresie instalowano ponad 6 000 kolektorów miesięcznie.

Loading map...
Knud Erik Nielsen

Jedna piąta rocznego zużycia energii cieplnej w Silkeborgu będzie pochodzić z systemu solarnego. Jesteśmy dumni, że to właśnie my zostaliśmy wybrani do realizacji tej ważnej inwestycji. Projekt ten udowadnia jak można płynnie dokonać przejścia na energię odnawialną, i że taki proces nie musi być długotrwały ale może być zrealizowany szybko i efektywnie.

Knud Erik Nielsen
Dyrektor Sprzedaży - Dania
Arcon-Sunmark A/S

GŁÓWNE DANE INSTALACJI

Powierzchnia kolektorów (efektywna): 156.694m2
Ilość kolektorów: 12.436
Pojemność zbiornika magazynowego: 4 x 16.000m3
Udział w zużyciu energii cieplnej: ca. 20%
Moc szczytowa: 110MW
Obliczona produkcja ciepła: 80.000MWh