Korzyści dla wszystkich

Zamiast szukać wolnego terenu, oczywistym rozwiązaniem mogłoby być zbadanie możliwości przekształcania starych i może nawet zanieczyszczonych terenów przemysłowych w zrównoważone solarne instalacje grzewcze. 

Kotłownia Trustrup-Lyngby w Danii jest doskonałym tego przykładem. Okazało się, że obszar naprzeciwko kotłowni okazał się wolny po tym jak w starej fabryce, w której produkowano paszę dla norek niespodziewanie wstrzymano produkcję. Ponieważ kotłownia miała być zmodernizowana, nie wahano się skorzystać z tej sytuacji, a także uzyskano pełne poparcie władz lokalnych (gmina Norddjurs), które dostrzegły szansę na pozbycie się ruin fabryki i wykorzystanie tego terenu na instalację energii odnawialnej.

Loading map...
Michael Meldgaard Christensen

Wykorzystanie dawnych terenów przemysłowych lub innych wolnych nieruchomości na cele wielkoformatowych solarnych systemów grzewczych ma sens środowiskowy i ekonomiczny. Wykazały to nasze gruntowne analizy i obliczenia

Michael Meldgaard Christensen
Dyrektor generalny
Trustrup-Lyngby District Heating

Główne dane systemu

Powierzchnia kolektorów (efektywna): 7.245m2
Ilość kolektorów: 575
Pojemność zbiorników: 1.600 + 1.200m3
Udział w pokryciu zapotrzebowania na ciepło: 30%
Obliczona moc szczytowa / dzień: 5MW
Obliczona produkcja roczna: 4.013MWh