Powstanie największy solarny system ciepłowniczy w Niemczech

25 czerwca 2019

Przygotowania do budowy największego na dzień dzisiejszy solarnego systemu ciepłowniczego rozpoczęły się w Ludwigsburgu, Baden-Württemberg. Produkcja roczna systemu wyniesie 5,500 MWh a pole kolektorów będzie miało powierzchnię całkowitą 14 800 m2 , co jest wartością dwukrotnie większą od największej obecnie istniejącej instalacji solarnej w Niemczech. Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim ogłosił przetarg, który został wygrany przez Arcon-Sunmark. Zakres prac obejmie zaprojektowanie i wykonanie solarnej instalacji grzewczej w systemie “pod klucz”. Zamówienie obejmuje również wykonanie budynku technicznego, w którym nastąpi pełna integracja z infrastrukturą istniejącego systemu ciepłowniczego. Projekt budynku odpowiada w całości lokalnym warunkom naturalnym w tym uwzględnieniu występujących tu gatunków jaszczurek. Budynek będzie posiadał promenadę z punktem widokowym na dachu, co zwiększy jego atrakcyjność dla osób zwiedzających. Znajdzie się tu również informacja o śladzie węglowym systemu

Wizualizacja budynku technicznego

Prace konstrukcyjne będą mogły już wkrótce się rozpocząć ponieważ uzyskano ostateczne pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie eksploatacji systemu przewidywane jest do końca bieżącego roku. Wyprodukowana ilość energii będzie odpowiadać zapotrzebowaniu 300 średniej wielkości gospodarstw domowych i przyczyni się do znaczącej redukcji emisji CO2 . Instalacja ta będzie drugim wielkoformatowym solarnym systemem ciepłowniczym wybudowanym w Niemczech przez Arcon-Sunmark po wybudowanej w roku 2018 instalacji dla Vattenfall w Berlinie. Wraz z innymi instalacjami ta będzie kolejnym przykładem pokazującym, że wielkoformatowe systemy ciepłownicze stają się coraz powszechniejsze w Niemczech i stanowić będą znaczącą część systemów zaopatrzenia w ciepło. 

          “Jesteśmy zaszczyceni faktem, że zostaliśmy wybrani jako partner w powstaniu największego solarnego systemu grzewczego w
          Niemczech. Potencjał wykorzystania słońca jako części zaopatrzenia w ciepło w lokalnych systemach ciepłowniczych w 
          Niemczech wygląda bardzo obiecująco zarówno za społecznego jak i finansowego punktu widzenia. Energia tak pozyskana nie
          powoduje żadnych zanieczyszczeń, technologia jest bardzo dobrze rozwinięta a koszt jest konkurencyjny,” mówi Thomas
          Karst, CEO, Arcon-Sunmark.

CEO SWLB Modo Skaletz, Burmistrz Miasta Komwesthiem, Ursula Keck, Burmistrz Miasta Ludwigsburg, Werner Spec, CEO SWLB, Christian Schneider

Solarny system ciepłowniczy stanowi część projektu „lokalny model ochrony klimatu” nazwanego SolarHeatGrid i wspieranego przez program “Nationale Klimaschutz Initiative”, powołany przez federalne ministerstwo środowiska (Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit). Cały projekt obejmuje wielkoformatowy system ciepłowniczy, zbiornik magazynowy o pojemności 2 000 m3 I przyłącza do istniejącej sieci ciepłowniczej. Przewidywany efekt roczny w zakresie redukcji emisji CO2 wynosi 3 700 ton co odpowiada spaleniu 1,6 miliona litów paliwa lub drewna pochodzącego z lasu o powierzchni równej 470 boiskom piłkarskim. 

          “Pragnę podziękować tym wszystkim, których praca sprawiła, że możemy teraz rozpocząć budowę tego ważnego projektu
          ciepłowniczego. Jestem zachwycony, że przed końcem tego roku będziemy posiadać największy solarny system ciepłowniczy w
          NIemczech. ” mówi Bodo Skaletz, CEO, Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim.