Arcon-Sunmark wspiera program ONZ Global Compact

4 listopada 2016

Razem z prawie 12 000 innymi firmami, stowarzyszeniami itp. z całego świata, Arcon-Sunmark dołączył do ONZ Global Compact poprzez podpisanie deklaracji a ’Letter of Commitment’. Wraz z podpisaniem LOC firma potwierdza gotowość przestrzegania 10 zasad UN, które dążą do zrównoważenia.

Poprzez ten fakt, zobowiązaliśmy się do realizacji polityki ONZ w sprawie przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firma musi aktywnie przestrzegać te aspekty i złożyć roczne zobowiązanie, które jest opublikowane na stronie internetowej ONZ

Arcon-Sunmark aktywnie współpracuje w zakresie tych aspektów od wielu lat, lecz teraz podejmowane wysiłki są sformalizowane i upublicznione.

Program Global Compact został wprowadzony przez ONZ w roku 1999 na rzecz poprawy działania społecznego firm. Aby przejść celów społecznych Global Compact zainicjował wspólne wartości i zasady, które dadzą ludzką twarz rynkowi globalnemu.