Systemy biomasowe inwestują w ogrzewanie solarne

10 lipca 2018

Do najbliższej zimy w Hadsten zostanie ukończony nowy wielkoformatowy system solarny. Instalacja będzie produkować 12.000 MWh rocznie. Powierzchnia kolektorów wyniesie 24,517 m2, a do magazynowania wytworzonej energii zostanie wybudowany zbiornik akumulacyjny o pojemności 6.000 m3. Obok zbiornika zostanie wybudowany budynek techniczny o powierzchni 175 m2, zaprojektowany przez Arkikon. W ramach projektu przygotowano możliwość powiększenia instalacji o kolejne 10.000 m2, co odpowiada wzrostowi wydajności o ok. 40%. W pierwszej fazie system ogrzewania słonecznego pokryje 16% zapotrzebowania na ciepło użytkowników systemu grzewczego w Hadsten, a pozostała część pochodzić będzie ze spalania biomasy. Arcon-Sunmark jest odpowiedzialny za cały projekt, a prace budowlane rozpoczną się w sierpniu.

"Traktujemy ten projekt jako miejsce, którym możemy w pełni wykorzystać naszą dobrze znaną i sprawdzoną koncepcję integracji produkcji ciepła w oparciu o system solarny i spalanie biomasy. To jeden z powodów, dla których jesteśmy w stanie od razu rozpocząć prace, aby w Hadsten można było skorzystać z inwestycji już w przyszłym roku " - mówi Ole Dalby, dyrektor generalny Arcon-Sunmark.

Projekt nowego budynku technicznego o pow. 175 m2 i zbiornika magazynowego o pojemności 6 000 m3 w Hadsten Varmeværk

Systemy ogrzewania biomasowe i solarne doskonale współpracują
Na początku tego roku, podobny projekt, z wykorzystaniem instalacji solarnej, zrealizowano dla systemu grzewczego w Aabybro. Podobnie jak Hadsten, Aabybro posiada kotłownię na biomasę. Następne projekty z wykorzystaniem instalacji solarnych w innych kotłowniach biomasowych są obecnie przedmiotem przetargu lub w przygotowaniu. Zdaniem Rambøll, zwiększone zainteresowanie instalacjami solarnymi w produkcji ciepła spowodowane jest przez fakt, że jest sensowne i ekonomicznie opłacalne uzupełnienie spalania biomasy wielkoformatową solarną instalacją grzewczą.

"Ogrzewanie z wykorzystaniem biomasy i energii słonecznej idealnie pasuje na kilku poziomach. Z punktu widzenia inwestycji ogrzewanie słoneczne jest konkurencyjne w stosunku do biomasy. Ceny biomasy obecnie wzrastają, podczas gdy w przypadku ogrzewania słonecznego cena ogrzewania jest stała i niezmienna w ciągu całego okresu produkcji. Ostatnie duńskie zobowiązanie energetyczne nie zmienia faktu, że dobrym rozwiązaniem dla instalacji biomasowych jest budowa instalacji solarnych. Również w przypadku produkcji i dla personelu, ogrzewanie biomasą w połączeniu z instalacją solarną dobrze się uzupełnia, ponieważ produkcja zyskuje większą elastyczność ", twierdzi Flemming Ulbjerg, kierownik projektu i specjalista od energii słonecznej z Rambøll.

Jako inwestycja, energia słoneczna jest konkurencyjna w stosunku do biomasy

Przyszłe bezpieczeństwo produkcji ciepła
W oficjalnym oświadczeniu Hadsten Heating Station, przewodniczący Niels Jørgen Bärtel wyjaśnia, że istnieją dwa ważne powody, dla których warto podjąć decyzję o inwestycji tej wielkości. Przede wszystkim ważne jest zapewnienie minimalnego kosztu rozwoju dla tej części produkcji w przyszłości. Ponadto, możliwe będzie osiągnięcie całkowicie zrównoważonej produkcji ciepła poprzez wykorzystanie solarnego systemu grzewczego.

"Energia elektryczna wykorzystana do pracy grzewczej instalacji solarnej w ciągu zaledwie kilku lat będzie pochodzić z wytwarzania zielonej energii, a zatem nie będzie żadnych emisji związanych z tą operacją. Zadeklarowanym celem zarządu jest bycie ważnym graczem w dążeniu do osiągnięcia narodowych celów klimatycznych " - mówi Niels Jørgen Bärtel, prezes Hadsten Heating Station.

Podstawowe informacje o solarnej instalacji grzewczej w Hadsten:
• Rozpoczęcie prac: wrzesień 2018
• Przewidywany odbiór: luty 2019
• Powierzchnia grzewcza: 24.517 m2
• Obliczona produkcja roczna: 12.000 MWh
• Ilość budynków jednorodzinnych zaopatrywanych wciepło w ciągu roku: 660 (zużycie standardowego domu 18,1 MWh/rok)
• Udział w ogólnym zapotrzebowaniu na ciepło: 16% (pozostała część ze spalania biomasy)
• Pojemność zbiornika: 6.000 m3 zbiornik akumulacyjny
• Okres eksploatacji: minimum 25 lat