Składowisko odpadów przekształcone w miejsce wytwarzania energii odnawialnej

28 czerwca 2018

WDS Energiedienstleistungen GmbH, oddział Energie Graz właśnie rozpoczął eksploatację nowego źródła energii cieplnej. Arcon-Sunmark, duńska firma specjalizująca się w solarnych instalacjach grzewczych, była dostawcą całej instalacji w systemie pod klucz. Nowy obiekt będzie wytwarzał energię cieplną na bazie trzech źródeł: energii solarnej oraz gazu składowiskowego i gazu ziemnego, spalanych w jednostce CHP i module typu power-to-heat, który umożliwi wykorzystanie wyprodukowanej w systemie produkcji skojarzonej ( CHP ) energii elektrycznej

“Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie nas wybrał Energie Graz jako partnerów w tym projekcie. Nowa instalacja będzie bardzo sprawna i efektywna ekonomicznie, ponieważ może korzystać z kilku źródeł energii w sposób elastyczny. Wybudowanie tej instalacji na terenie byłego składowiska odpadów jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla lokalnej społeczności. Dodatkowo przyczyni się również do obniżenia emisji CO2 ” mówi Ole Dalby, Dyrektor Zarządzający w Arcon-Sunmark.

Zbiornik magazynowy 2.500 m³, pole kolektorów 2 000 m².

Projekt zrealizowany na składowisku odpadów w Grazu nie jest pierwszym, w którym Arcon-Sunmark wykorzystuje zanieczyszczony teren do instalacji źródła energii odnawialnej. Inny przykład znajduje się w duńskim mieście Trustrup-Lyngby, gdzie zlikwidowano obiekty fabryki paszy dla norek i zastąpiono ten teren systemem ogrzewania słonecznego o powierzchni kolektorów 7,245 m2.

Magazynowanie nadwyżki energii
Głównymi elementami obiektu w Graz są stacja CHP (120 kW), moduł power-to-heat (120 kW) i  pole kolektorów solarnych o powierzchni 2.000 m2 wraz ze zbiornikiem magazynowym o pojemności 2.500 m3 , w którym magazynowana jest gorąca woda. Planowana jest rozbudowa systemu solarnego i po jej zrealizowaniu pole solarne będzie miało powierzchnię 10.000 m2. Ponadto zbiornik magazynowy może przejąć część energii z sieci i dostarczyć ją z powrotem, gdy wystąpi taka potrzeba. Daje to elastyczność dla innych źródeł ciepła w całym systemie sieci cieplnej. 

Możliwa jest rozbudowa pola solarnego do pow. 10 000 m².