Przełomowy projekt z wykorzystaniem energii solarnej w systemie ciepłowniczym w Chinach

19 czerwca 2019

Arcon-Sunmark Large-Scale Solar Systems Integration Co., spółka celowa założona przez Arcon-Sunmark i Sunrain, rozpoczęła budowę drugiego pod względem wielkości solarnego system ciepłowniczego w Tybecie w Chinach. Pierwszą instalację solarną, zasilającą system ciepłowniczy wykonano z sukcesem w Langkazi w końcu 2018 roku. Obecnie, przedsiębiorstwo skupiło uwagę na mieście Zhongba, gdzie zostanie wykonany kolejny ciepłowniczy system solarny w formule pod klucz. Prace obejmą budowę sieci przesyłowych, budowę przyłączy do budynków oraz instalację grzejników. Instalacja solarna będzie miała całkowitą powierzchnię kolektorów 34 650 m2 , które wyprodukują 20,000 MWh energii cieplnej w ciągu roku. Zbiornik o pojemności 15,000 m3 zapewni magazynowanie energii z pola solarnego. Produkcja z systemu solarnego pokryje 90% rocznego zapotrzebowania na energię.  

          “Jesteśmy bardzo dumni z rozpoczęcia naszego drugiego projektu w Tybecie w Chinach. Solarne systemy ciepłownicze są
          bardzo efektywne kosztowo w eksploatacji i odznaczają się długim okresem użytkowania, nawet w niekorzystnych warunkach.
          Oznacza to, że nawet w oddalonych i wyizolowanych miejscowościach jak te na Wyżynie Tybetańskiej, możliwe jest
          wykorzystanie takich rozwiązań jak w Langkazi i Zhongba,” mówi Aaron Feng Gao, Dyrektor Zarządzający, Arcon-Sunmark
          Large-Scale Solar Systems Integration Co.

Projekt w Zhongba jest gotowy do drugiej fazy realizacji i oczekuje na decyzję lokalnych władz o jego powiększeniu do 50,000 m2 powierzchni kolektorów solarnych.  

Wzrastanie świadomości na świecie 
Zainteresowanie wielkoformatowymi solarnymi systemami grzewczymi wzrasta bardzo szybko w Chinach i Europie, które stają się najbardziej aktywnym rynkiem w tej dziedzinie. Nieco wcześniej w tym roku Arcon-Sunmark poinformował o największym projekcie w Niemczech (Ludwigsburg, 14,000 m2), a w październiku 2018 o największym solarnym systemie ciepłowniczym na Łotwie (Salaspils, 21,672 m2). Oba projekty są z fazie realizacji i będą stanowiły doskonałe przykłady, że wielkoformatowe solarne instalacje w ciepłownictwie będą częścią zaopatrzenia w energię cieplną w przyszłości. Wielkoformatowe solarne systemy grzewcze są sprawdzoną i szeroko stosowaną technologią, która znakomicie uzupełnia istniejące źródła ciepła, stanowiąc odnawialne źródło energii dla gmin i przedsiębiorstw na całym świecie. 

          “Różnorodność projektów ostatnio realizowanych w Europie i Chinach jest ogromna. Posiadanie odnawialnego źródła energii,
          które może pracować w tak różnych warunkach klimatycznych jak Himalaje i Europa północna, wykazuje jak olbrzymi
          potencjał zawarty jest w wielkoformatowych solarnych systemach grzewczych.” mówi Thomas Karst, CEO, Arcon-Sunmark.