Największa na świecie solarna instalacja grzewcza – Silkeborg, Dania

Największa na świecie solarna instalacja grzewcza wybudowana została w rekordowo krótkim czasie w 2016 roku.

Podstawowe dane instalacji:
Ilość kolektorów: 12 436
Powierzchnia kolektorów: 156 694 m2 (największe na świecie pole solarne)
Produkcja roczna: 80 000 MWh
Moc szczytowa: 110 MW
Roczne pokrycie zapotrzebowania na ciepło: 20%
Pozostałe źródła ciepła (80%): gaz i nadwyżka do produkcji energii elektrycznej
Rozpoczęcie pracy: koniec 2016
Żywotność: minimum 25 lat