CSR

Arcon-Sunmark wspiera program ONZ Global Compact

Program ONZ Global Compact jest największą na świecie inicjatywą zrównoważonego rozwoju podjętą wspólnie przez największe organizacje. Razem z prawie 14 000 innymi firmami, stowarzyszeniami itp. z całego świata, Arcon-Sunmark dołączył do programu ONZ Global Compact poprzez podpisanie deklaracji "Letter of Commitment".

Wraz z podpisaniem LOC firma potwierdza swoją gotowość do przestrzegania 10 zasad ONZ, poprzez które dążyć będzie do zrównoważonego rozwoju. Poprzez ten fakt, zobowiązaliśmy się do wdrażania polityki ONZ w sprawie przestrzegania praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firma musi aktywnie uwzględniać te aspekty i przedkładać roczny raport, który publikowany jest na stronie internetowej ONZ (COP).

Arcon-Sunmark od wielu lat aktywnie pracuje w zakresie tych aspektów, lecz wraz z podpisaniem LOC podejmowane wysiłki są sformalizowane i upublicznione.

Program Global Compact został wprowadzony przez ONZ w roku 1999, jako inicjatywa na rzecz poprawy działań pro-społecznych firm. Aby osiągnąć cele społeczne Global Compact zainicjował wspólne wartości i zasady, które nadadzą „ludzką twarz” rynkowi globalnemu.

Poniżej dostępne są informacje o działaniach Arcon-Sunmark w zakresie komunikacji w ramach programu ONZ Global Compact:

2018
2017
2016

Zgłoś Obawę

Whistleblower