Zasady ochrony prywatności

Strona ta została stworzona w celu zapewnienia informacji dotyczących firmy Arcon-Sunmark oraz jej obszarów działalności. 
Niniejsze zasady ochrony prywatności wyjaśniają, w jaki sposób i dlaczego firma Arcon-Sunmark (zwana dalej „Arcon-Sunmark”), wraz z jej spółkami zależnymi, gromadzi i przetwarza dane osobowe.

Arcon-Sunmark szanuje i chroni prywatność użytkowników. Umieszczamy pliki cookie na komputerze użytkownika jedynie podczas korzystania z naszej strony internetowej. Jeżeli użytkownik dostarcza swoje dane osobowe, firma Arcon-Sunmark odpowiada za ich gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o ochronie danych. Dane osobowe dostarczane firmie Arcon-Sunmark są przechowywane na serwerach w Danii oraz Irlandii.

Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe dostarczane firmie Arcon-Sunmark będą przetwarzane w następujących celach:

Zamówione lub niezamówione podania o pracę:
Firma Arcon-Sunmark gromadzi i przetwarza takie dane, jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, a także inne dane osobowe (włączając dane poufne) zawarte w CV lub w podaniu o pracę.

Partnerzy biznesowi:
W przypadku partnerów biznesowych Arcon-Sunmark, tj. klientów, dostawców itp., przechowujemy takie dane, jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe.

Kto ma dostęp do danych osobowych użytkownika?
Jedynie zaufani pracownicy Arcon-Sunmark (lub podmioty przetwarzające dane) mają zapewniony dostęp do danych użytkowników w celu ich przetwarzania zgodnie z powyższym. Firma Arcon-Sunmark nie ujawnia danych osobowych użytkowników, włączając adres e-mail, stronom trzecim. Firma Arcon-Sunmark nie przekazuje dostępu do danych zarejestrowanych użytkowników innym firmom.
Dane osobowe dostarczone przez użytkownika lub zgromadzone przez firmę Arcon-Sunmark mogą zostać udostępnione stronom trzecim, takim jak sąd, organy rządowe, organy nadzoru, organy ścigania lub inne odpowiednie instytucje, jeżeli jest to wymagane zgodnie z przepisami prawa lub przepisami regulacyjnymi.

Usuwanie i poprawianie danych osobowych
Dane osobowe przetwarzane podczas rozpatrywania zamówionych i/lub niezamówionych podań o pracę, w przypadku, gdy kandydat nie otrzymał pracy, zostaną usunięte tydzień po przesłaniu wiadomości o odrzuceniu podania do kandydata, o ile kandydat nie wyraził zgody na przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu. W takim przypadku podanie będzie przechowywane przez 6 miesięcy.
Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji na temat tego, jakie dane dotyczące użytkownika są przechowywane przez firmę Arcon-Sunmark, poza kilkoma prawnymi wyjątkami. Użytkownik ma prawo do złożenia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania danych przez firmę Arcon-Sunmark. Użytkownik ma również prawo zażądać, aby jego dane osobowe zostały uaktualnione, zmodyfikowane lub usunięte.  Zapytanie należy przesłać na adres mail@arcon-sunmark.com. Temat wiadomości powinien brzmieć: „Zapytanie dotyczące rejestru danych osobowych”.
Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do Duńskiej Agencji Ochrony Danych, jeżeli uważa, że nasza firma nie działa zgodnie z przepisami duńskiej ustawy o ochronie danych.

Dane kontaktowe Agencji:
The Danish Data Protection Agency
28, Borgergade, 5th floor
1300 Copenhagen K
Dania
Nr telefonu: + 45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Informacja dotycząca plików cookie
Firma Arcon-Sunmark umieszcza jeden plik sesji na komputerze użytkownika, który pozwala zachować dane identyfikacyjne dotyczące wizyty na stronie. Plik cookie zostanie usunięty z chwilą opuszczenia strony przez użytkownika.

Zmiany w zasadach ochrony prywatności
Firma Arcon-Sunmark może, wedle własnego uznania, zmienić lub uaktualnić niniejsze zasady ochrony prywatności. Aktualne wersje będą udostępniane na stronie: www.arcon-sunmark.com. Firma Arcon-Sunmark zaleca regularnie czytanie zasad ochrony prywatności.

Dane kontaktowe
Wszelkie pytania dotyczące zasad ochrony prywatności należy przesyłać do firmy Arcon-Sunmark na adres mail@arcon-sunmark.com.

Niniejsze zasady ochrony prywatności zostały uaktualnione 24 kwietnia 2018 roku.